Novosti iz općine

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2019. godinu

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2019. godinu. Radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku predaju se najkasnije do 1. lipnja 2019. Uz radove se predaje i obrazac za prijavu na natječaj. Svi natjecatelji moraju zadovoljiti propisane uvjete. Nagrade Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:  jedna redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto jedna studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto. Kriteriji Na natječaj se mogu prijaviti teorijski, empirijski i policy usmjereni članci u području ekonomike javnog sektora. To mogu biti članci u kojima se analizira uloga i funkcioniranje javnog sektora na makroekonomskim, sektorskim i mikroekonomskim razinama, kako u razvijenim tako i u tržištima u nastajanju, posebice radovi koji nude nova razmatranja, ocjene, sudove i spoznaje. Kvalitete koje se traže su analitička strogost i kreativnost, kao i originalnost i tehnička izvedba. U obzir će se uzimati samo originalni, neobjavljivani radovi.

Za redovnu nagradu uzimat će se u obzir dob natjecatelja, tako da će mlađi natjecatelji dobivati dodatne bodove. Natječaj je javan, a radovi se predaju pod zaporkom.

Rezultati Zaklada će o rezultatima obavijestiti dobitnike nagrade i javnost do 30. rujna 2019. Dodjela nagrada održat će se u prvoj polovici prosinca.


DOKUMENTI

Hanzekovic natjecaj + prospekt 2019

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Općine

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude: poslovni prostor u društvenom domu LAPŠINA, površine 30 m2 s pripadajućom opremom i parkiralištem u naselju Lapšina
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine, a po isteku istog vremena može se produžiti
Početna cijena mjesečne zakupnine je 26,00 kuna/m2, odnosno 780,00 kn
Namjena/djelatnost – zanatsko-uslužna djelatnost (frizerska djelatnost)
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ:

Galerija slika [ Dan žena 2019 ]

I ove godine UDVDR-a, OŠ Sveti Martin na Muri, HKUU te Općina i TZ Sveti Martin na Muri organizirali su tradicionalni Dan žena. Za sve pripadnice ženskog spola organiziran je kulturno-umjetnički program, slike sa ovogodišnjeg događaja donosimo u nastavku.

JAVNI POZIV – financiranje projekata javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri 2019.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu, sukladno:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 08. 04. (travanj)  2019. godine do 15;00 sati. Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri. Sve informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: opcina.svmartin@gmail.com ili na broj telefona 040/868-609, kontakt osoba Vlatka Županec.

– Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);
– Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2019.,
– Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu

U 2019. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva. Ukupno planirana vrijednost poziva je 329.150,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj i demokratizacija društva, razvoj turizma.

U povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i  za ocjenjivanje prijava imenuju se:

  1. Petra Novinščak,
  2. Ivica Kutnjak,
  3. Valerija Novak .

Dokumenti, obrasci:
 

Dan žena 2019.

I ove godine UDVDR-a, OŠ Sveti Martin na Muri, HKUU te Općina i TZ Sveti Martin na Muri organiziraju tradicionalno Dan žena. Za sve pripadnice ženskog spola organiziran je kulturno-umjetnički program, vidimo se 🙂

 

“SPRIJEČIMO POŽARE” – Oprez pri spaljivanju biljnog otpada

Hrvatska vatrogasna zajednica provodi kampanju “SPRIJEČIMO POŽARE – Oprez pri spaljivanju biljnog opada” kojom se nastoji apelirati na odgovorno ponašanje mještana prilikom obavljanja poljoprivrednih radova kako bi se spriječio požar.

Od početka godina Vatrogasno operativno središte je zabilježilo gotovo 600 požara raslinja, pri čemu je opožarena površina veća od 2.000 ha. Samo u veljači je u gašenju požara raslinja angažirano 1.168 vatrogasaca, a 6 puta su djelovale zračne snage.

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira.

NAJBOLJE ‘Z MEĐIMURJA

KOL poziva poljoprivredne proizvođače da se pridruže kratkom opskrbnom lancu pod nazivom „Najbolje ‘z Međimurja“ s područja Međimurske županije. Ako se želite pridružiti timu najboljih poljoprivrednih proizvođača, ispunite ovaj Online Obrazac najkasnije do 1. ožujka 2019. godine.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – okrugli stol

Ovogodišnje obilježavanje Dana žena – 8. ožujka, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova planira obilježiti na način da se u zgradi Scheier organizira tribina/okrugli stol (na katu), a da se u prizemlju omogući ženama,članicama udruga žena da se predstave. Cilj predstavljanja „ženskih“ udruga je ukazivanje na ulogu žena u razvoju lokalnih zajednica, tj. na značaj žena za razvoj lokalne zajednice.

Program u zgradi Scheier se planira održati u subotu 9. ožujka u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Sve zainteresirane žene/udruge mogu se prijaviti na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr ili dijanalegolas@gmail.com zaključno do četvrtka, 28. 02. 2019. godine.Kako bi se iste mogle pravovremeno prijaviti, molimo da ovu obavijest proslijedite „ženskim“ udrugama koje njeguju kulturnu baštinu i doprinose kulturnom razvoju vašeg kraja.

Sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Sveti Martin na Muri, u postupku za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, temeljem prethodno prikupljene dokumentacije, održat će u Vašoj općini sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju za korisnike:

  • iz naselja Marof, Vrhovljan, Žabnik i Sveti Martin na Muri koji dosad nisu sklopili ugovor, te
  • iz naselja Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec.

Sklapanje ugovora o priključenju održat će se dana 22.02.2019. godine (petak) u vremenu od 11,00-17,00 sati, u Kongresnoj dvorani (prostorija iznad općine) u Svetom Martinu na Muri.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.