NAJNOVIJA DOGAĐANJA I NOVOSTI IZ OPĆINE

6. listopada 2022.

Javni poziv – savjetovanje s javnošću u donošenju – ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Čakovec namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga. Zbog značajnog porasta troškova, prvenstveno nastalog […]
1. listopada 2022.

Načelnik Srša – sami ćemo ukapati pokojnike i brinuti o groblju

Pogonom će upravljati upravitelj kojeg imenuje i razrješava općinski načelnik, a upravitelj Vlastitog pogona kao organizacijske jedinice JUO općine je pročelnik JUO-a. Upravitelj načelniku općine odgovara […]
30. rujna 2022.

OPĆINA OSIGURALA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DIJELA OBROKA UČENICIMA ŠKOLE

Općina Sveti Martin na Muri je, zaključkom načelnika općine Martina Srše i odlukom Općinskog vijeća, a potaknuta sve izazovnijim ekonomskim prilikama i planom za unaprjeđenjem demografskih […]
29. rujna 2022.

[ODLUKA – OBILAZNI PRAVCI] o privremenom zatvaranju javne ceste ŽC 2003 30.09.2022. do 21.10.2022. godine

U nastavku donosimo obilazne pravce povodom privremenog zatvaranja javne ceste ŽC 2003  ŽC2245, na spoju Glavne i Dunajske ulice  od: 30.09.2022. do 21.10.2022. godine Svi obilazni […]
28. rujna 2022.

OBAVIJEST – početak radova na optičkom Internetu

Obavještavamo Vas da započinjemo sa izvođenjem radova na izgradnji nove svjetlovodne pristupne mreže temeljem Ugovora o projektiranju i građenju pasivnog djela FTTH mreža na području ,,bijelih” […]
27. rujna 2022.

ZAKLJUČAK – o financiranju školske prehrane učenicima Osnovne škole Sveti Martin na Muri

Ovim se Zaključkom financira školska prehrana učenicima Osnovne škole Sveti Martin na Muri za školsku godinu 2022./2023., na temelju popisa sastavljenog od strane Osnovne škole Sveti […]
Isplate iz proračuna
Skip to content