Javni poziv

2. studenoga 2023.
JAVNI POZIV za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina
Temeljem članka 5. Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri  o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri (KLASA: 024-04/22-01/01, URBROJ: 2109-17-01-22/01) […]
27. siječnja 2023.
JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2023. godini
Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ […]
20. siječnja 2023.
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA – ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI
Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, […]
1. prosinca 2021.
[JAVNI POZIV] program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima […]
23. kolovoza 2021.
Javni poziv – održavanje javne rasvjete
Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), […]
23. kolovoza 2021.
Javni poziv – održavanje javnih zelenih površina
Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, 22/20), […]
22. veljače 2021.
[JAVNI POZIV] ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA 2021. GODINU
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz […]
11. prosinca 2020.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa
Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka […]
4. prosinca 2020.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu
Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji […]
Isplate iz proračuna
Skip to content