Kategorija: Novosti

Do 28. veljače prijavite zaslužne Međimurke i Međimurce za prestižnu Nagradu „Zrinski“!

Do 28. veljače prijavite zaslužne Međimurke i Međimurce za prestižnu Nagradu „Zrinski“!

Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije raspisao je pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu.

Ova najviša županijska nagrada dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žive ili djeluju na području Međimurske županije za rezultate ostvarene u prethodnoj godini ili u duljem vremenskom razdoblju (godišnja nagrada) u djelatnosti gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti. Prilikom ocjenjivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovat će se kontinuitet u ostvarivanju rezultata, da su postignuti rezultati najbolji na području Međimurske županije, da pravna ili fizička osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge građana ili druge pravne osobe.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec, uz naznaku za Nagradu „Zrinski“. Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji da prijedloge za dodjelu Nagrade „Zrinski“ upute Odboru najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

Više na linku: http://medjimurska-zupanija.hr/2020/01/16/pozivni-natjecaj-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrade-zrinski-medimurske-zupanije-za-2019-godinu/

Prisjetimo se, za 2018. godinu dobitnici Nagrade „Zrinski“ bili su Poljoprivredno gospodarstvo Srpak, Tamburaški sastav KUD-a Belica, Županijska liga protiv raka Čakovec, Josip Ceilinger i Petar Sabol.

Predavanja za poljoprivrednike i vinogradare

Od početka prosinca 2019. raspisani su natječaji za kapitalne potpore iz Mjere 4.1. Programa ruralnog razvoja radi povećanja konkurentnosti tovnog govedarstva (4.1.1.), zbrinjavanja stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (4.1.2.) i  korištenja obnovljivih izvora energije (4.1.3.)!

Radionice na kojima potencijalni korisnici mogu biti informirani o uvjetima spomenutih natječaja održat će se u Međimurju prema rasporedu:

Datum i vrijeme Mjesto Adresa i dvorana
13.1. 2020., 10.00 h *Nedelišće Ul. Marčec Josipa 27, MESAP dvorana
14.1. 2020., 10.00 h *Sveti Martin na Muri Trg Svetog Martina 7, općinska dvorana
15.1. 2020., 10.00 h Prelog Glavna cesta 33, dvorana gradskog muzeja

 

*U Nedelišću i Svetom Martinu na Muri dodatno će za vinogradare biti informacija o novim potporama za operacije unutar za Mjere 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene) radi smanjenja primjene tvari koje potječu iz industrije (mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja), te o iskustvima suzbijanja neželjenih organizama tijekom protekle 2019. u Međimurskom vinogorju na vinskoj sorti Chardonnay!

S poštovanjem,

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

voditelj Službe

OBVEZATNE UPUTE BROJ I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Martin na Muri

OBVEZATNE UPUTE BROJ I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora .za vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Martin na Muri. Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri raspisalo je izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Sveti Martin na Muri Odlukom o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Martin na Muri od 4. studenoga 2019. godine.

Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije, 15/19“, dakle 12. studenoga 2019. godine.

Izbori će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019.


OBAVIJEST – jednokratna naknada za rođenje djeteta 2019.

Jednokratna naknada za rođenje djeteta samo je jedan od načina na koji Općina Sveti Martin na Muri nastoji pomoći roditeljima s područja naše općine. Te se zato moli svaka rodilja koja je rodila u 2019. godini da preda zahtjev za jednokratnu naknadu u uredu općine.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

  1. presliku osobne iskaznice rodilje (koja živi na području općine Sveti Martin na Muri)
  2. presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta (koje živi na području općine Sveti Martin na Muri)
  3. presliku rodnog lista rođenog djeteta
  4. presliku žiroračuna majke ili oca sa IBAN-om, presliku osobne iskaznice, OIB

 

Općinski načelnik
Dražen Crnčec

[OBAVIJEST] završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i sustav vodoopskrbe

Zamoljeni od strane Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, obavještavamo kako su uputili završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje te sustav javne vodoopskrbe. Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže, kanalizacijski priključak morati ćete plaćati prema stvarnim troškovima izvedbe priključka.

Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte i sl.  Ovo je i jedinstvena prilika za vas kao vlasnika nekretnine da izvršite priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav. Također, ovo je vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pješačke staze i okoliš uz ceste, te nakon potpunog uređenja naselja, neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta.

Za sklapanje ugovora o priključenju javite se u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, prizemlje – Odnosi s korisnicima.

Zahtjev za priključenje na vodoopskrbni/odvodni sustav nalazi se i na web stranici: http://medjimurske-vode.hr/zahtjevi-i-obrasci/ Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr

Za slučaj dodatnih upita javite se na tel: 040/373-700 ili korisnik @medjimurske-vode.hr.

PRIOPĆENJE O PROVOĐENJU DERATIZACIJE

PRIOPĆENJE O PROVOĐENJU DERATIZACIJE. Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području
OPĆINE SVETI MARIN NA MURI prema slijedećem rasporedu:

02.12.2019. PONEDJELJAK MAROF, ŽABNIK

03.12.2019. UTORAK VRHOVLJAN

04.12.2019. SRIJEDA SVETI MARTIN NA MURI

05.12.2019. ČETVRTAK BREZOVEC, JUROVEC

06.12.2019. PETAK LAPŠINA, ČESTIJANEC, BUKOVJE

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma
(antidot Vitamin K)

Molimo Vas :

da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
ne dirate i premještate postavljene mamce
onemogućite djeci pristup postavljenim mamcima
onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim mamcima

Za sve ostale informacije možete se javiti na telefon 098 465 485

Objava biračima – izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 20. sjednici održanoj dana 04.studenoga 2019, godine, donijelo je odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Jurovčak, Lapšina i Gornji Koncovčak na području Općine Sveti Martin na Muri.


DOKUMENT VEZAN ZA IZBOR ČLANOVA U VIJEĆE MJESNIH ODBORA:

Objava biračima