Kategorija: <span>Novosti</span>

POZIV ZA PRIJAVU NASTALE ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE zbog olujnog i orkanskog vjetra

Pozivaju se mještani koji su na PODRUČJU OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI pretrpjeli velike materijalne štete na poljoprivredi i građevinama dana 30.08.2020. godine zbog vremenskih nepogoda koje je uzrokovao olujni i orkanski vjetar da u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode (dan proglašenja elementarne nepogode je 07.09.2020.)
dostave na e-mail:

opcina.svmartin@gmail.com ili osobno u ured općine

Prijavu štete na Obrascu PN nastalu zbog prirodne vremenske nepogode uzrokovane olujnim i orkanskim vjetrom 30. kolovoza 2020. godine, čija je velika materijalna šteta na poljoprivredi i građevinama.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenim internetskim stanicama općine www.opcina.svetimartin.hr

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/868-609 u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati).

U prijavi (Obrazac PN) potrebno je obavezno upisati ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Riješite se zelenog otpada već od 6,59 kn mjesečno!

Jeste li se pitali kamo sa travom, biljem ili cvijećem, te ostalim sličnim vrtnim i zelenim otpadom koji nastaje u Vašem domaćinstvu?

Znate li da se zeleni otpad ( trava, granje, ..) ne smije bacati u
obične kante za smeće?

Riješite se zelenog otpada već od 6,59 kn mjesečno!

Kontaktiraj nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  info@murs-ekom.hr

 

Poziv i prijava na sajam MESAP JESEN 2020.

Pozivamo Vas na tradicionalnu sajamsku priredbu “MESAP JESEN 2020” koja će po 14. puta zaredom predstaviti gospodarstvenike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge s bogatom ponudom roba i usluga s područja:

Poljoprivrede
Ekologije i zdrave prehrane
Obnovljivih izvora energije
Pčelarstva

Uvjereni smo da bi ste izlaganjem uspješno potvrdili svoj renome te širokoj publici i potencijalnim kupcima i partnerima prikazali svoju bogatu ponudu, a samim time upotpunili i obogatili ovogodišnju sajamsku priredbu “MESAP JESEN 2020”.

Radno vrijeme sajma:

21. 11. (subota) – 10:00 do 19:00 sati
22. 11. (nedjelja) – 10:00 do 18:00 sati

Opremanje štandova je predviđeno 20. 11. (petak) od 9:00 – 18:00 sati) ili u subotu 21. 11. od 7:30 – 9:30 sati).

Što se tiče raspremanja štandova ono bude moguće u nedjelju (22. 11.) iza 18:00 sati ili obavezno u ponedjeljak (23. 11.) od 7:30 do 15:30 sati.

Dodatnog sadržaja, programa i ugostiteljske ponude neće nedostajati, po povoljnim sajamskim cijenama moći ćete uživati u specijalitetima našeg ugostitelja.

Za sve informacije obratite se na: MESAP d.o.o., Marčec Josipa 27, 40305 Nedelišće,

tel. ++385(0)40 822 850, fax ++385(0)40 822 851, e-mail: mesap@mesap.hr , mesap@ck.t-com.hr, ili nas pratite na našoj Facebook stranici Mesap na kojoj ćemo Vas obavještavati o svim dodatnim sadržajima.

Prijava za sajam na stranici MESAP-a: www.mesap.hr


Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini.

Nakon usvojenih Izmjena i dopuna Programa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2020. godini nastavlja s nacionalnim financiranjem Programa energetske obnove obiteljskih kuća. 25. lipnja 2020. su objavljeni Javni pozivi za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada:

 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
 • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice te ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

S do 60% bespovratnih sredstava, građanima će se sufinancira povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje OIE (sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima, sustavi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

Detaljni tehnički uvjeti propisani su u samom tekstu Javnog poziva, kao i sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu. Prijavu na Javni poziv moguće je izvršiti preko sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda (u kojem je prethodno potrebno izraditi korisnički račun)  te ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda)
 • Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
 • Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
 • Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove;  ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 • Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 • Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ukoliko na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19)

Zaprimanje prijava na Javni poziv počinje 1. rujna 2020. (utorak) od 9:00 sati.

Do tog datuma građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. (Klik na “Prijavi se” bit će moguć tek od 1. rujna od 9 sati.)

Više informacija o Javnom pozivu za građane dostupno je na e-mail adresi: obiteljske2020@fzoeu.hr

Nakon što prijave budu obrađene, prijavitelji kojima budu odobrena sredstva od Fonda će dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju. Korisnici sredstava zatim imaju rok od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora za provedbu energetske obnove i dostavu potrebne dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava.


Od ukupnog iznosa od 203 milijuna kuna predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 32 milijuna kuna namijenjeno za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja usvojila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Predviđene mjere energetske obnove i trošak energetskih certifikatora će tim građanima biti financirane u potpunosti od strane Fonda

Javni poziv za građane koji su u opasnost od energetskog siromaštva 

Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave – ranjive skupine građana

Više informacija o ovom dijelu Programa dostupno je na adresi en.siromastvo@fzoeu.hr.


DOKUMENTI:

 

Poziv poduzetničkim potpornim institucijama na uključenje u Mrežu BOND

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je počela provoditi projekt Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)– Faza 2  financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je usmjeren na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih poduzetničkih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta, razvoja i održivosti poduzeća.

Kroz pilot fazu Projekta u Mrežu BOND se okupilo 50 poduzetničkih potpornih institucija odabranih temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu koji je HAMAG-BICRO objavio u srpnju 2017. godine, a 31. srpnja 2020. je objavljen Javni poziv putem kojeg se u Mrežu može uključiti još novih 30 PPI-jeva.

Do 30. rujna 2020. godine se pozivaju poduzetničke potporne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture da kao gospodarski subjekti uključeni u stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja sudjeluju u stvaranju novih usluga usmjerenih na razvoj poduzetništva te koriste projektne aktivnosti za jačanje kapaciteta svojih zaposlenika putem Mreže BOND.

Sve potrebne informacije za iskaz interesa mogu se naći na https://hamagbicro.hr/poziv-poduzetnickim-potpornim-institucijama-na-ukljucenje-u-mrezu-bond/ , a za dodatne potrebne informacije slobodno se javite na bond@hamagbicro.hr .

[OBAVIJEST] organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada

Obavještavamo korisnike naših usluga da će u utorak 28. srpnja 2020. godine biti organiziran odvoz miješanog komunalnog otpada za naselja Peklenica, Križovec i Štrukovec, te odvoz biorazgradivog komunalnog otpada za korisnike Grada Mursko Središće i općina Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec.

VAŠ MURS-EKOM

[OBAVIJEST] podjela kanti za biorazgradivi otpad

Obavještavamo korisnike da će podjela smeđih kanti za biorazgradivi komunalni otpad na području Grada Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec biti u:

petak 03. srpnja 2020. godine.

Pozivamo sve korisnike koji još nisu da se uključe u sustav biorazgradivog komunalnog otpada , preuzmu smeđu kantu i ugovore uslugu već od 6,59 kuna mjesečno.

Kontaktirajte nas na broj  040/543-314 ili  info@murs-ekom.hr

www.murs-ekom.hr

Svečano otvorena eko-turistička staza u Svetom Martinu na Muri

Danas je za općinu Sv. Martin na Muri veliki dan. Svečano je otvorena staza ‘Svetomartinska Mura’ koju su rezanjem vrpce otvorili ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat zajedno s načelnikom Draženom Crnčecom, županom Međimurske županije Matijom Posavcem, ravnateljem Javne ustanove za zaštitu prirode – Međimurska priroda Sinišom Golubom te polaznicima dječjeg vrtića Ribica i Smješko iz tamošnje općine.

Projekt eko-turističke poučne pješačko-biciklističke staze ‘Svetomartinska Mura’ implementira na jednom mjestu prirodne, kulturne i društvene vrijednosti područja uz rijeku Muru i gornje Međimurje, posebice Općinu Sveti Martin na Muri, kako u smislu edukacije kroz objektivnu i vidljivu stvarnost prolazeći kroz, i uz, stari i novi tok rijeke Mure gdje posjetitelj sve te vrijednosti može vidjeti u jednoj zaokruženoj cjelini od gotovo 5 kilometara popraćenih edukativnim tablama te prirodnim sadržajima koje ovo jedinstveno područje nudi, tako i u smislu rekreacije i mogli bi reći ‘odmora za dušu i tijelo’ što je u ova izazovna vremena od posebne važnosti.

– Ovim projektom, uz naš cilj da lokalna zajednica ima koristi od ovog ulaganja, objedinjuju se dosadašnji turistički i prirodni sadržaji na području uz rijeku Muru te time dajemo i dodatnu vrijednost razvoju turizma jer se ovom stazom poboljšava također i javna turistička infrastruktura. Ovim putem treba naglasiti da je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu projekta ‘Med dvemi vodami’ gdje je Općina Sveti Martin na Muri bila jedan od partnera. Ukupna vrijednost uređenja i opremanja ‘Svetomartinske Mure’ iznosi 1.704.102,50 kn, od čega je udio sufinanciranja Općine 15 posto, dok su 85 posto sredstva fonda – govori nam svetomartinski načelnik, Dražen Crnčec te nastavlja:

– Ovom uređenom stazom dobila se mogućnost organizacije, po prvi puta, najsjevernije utrke Hrvatske čiji je suorganizator, uz Općinu, i Atletski klub Međimurje. Po mnogočemu ovo je jedinstvena utrka jer prolazi kroz prirodne pejzaže koji će, nadamo se, biti uz natjecateljski duh utrke jedna dodana vrijednost svima koji će se odvažiti i odazvati. Želja nam je, svakako, da ova utrka postane jedan od novih sportskih, pa i turističkih događanja u Općini.

Izvor: emedjimurje.net.hr

Podnošenje zahtjeva za oslobođenje komunalne naknade

Općina Sveti Martin na Muri temeljem Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi oslobađa od plaćanja komunalne naknade sve obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine,
kao i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenima u odluci.

Obveznici obuhvaćeni mjerom obustave rada, odnosno zabrane obavljanja djelatnosti, kao i ostali obveznici, podnose zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri osobno, elektronskim putem na mail: opcina.svmartin@gmail.com ili preporučeno poštom Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri.


DOKUMENTI;

Skip to content