Kategorija: <span>Novosti</span>

[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine  (u daljnjem tekstu: Zakon)  određuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Sveti Martin na Muri imao obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženom Odlukom o komunalnim djelatnostima .

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI:

JAVNI POZIV ONLINE JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“, referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda dana 03.12.2020. godine u 10:00 sati održati će se JAVNA TRIBINA O SAKUPLJANJU I OBRADI BIOOTPADA.

 

Zbog trenutno nepovoljne epidemiološke situacije javna tribina održati će se online putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/)

 

Tema javne tribine: Predstavljanje projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće” referentni broj: KK.06.3.1.15.0003. financiranog iz Kohezijskog fonda, Koja vrsta otpada je biootpad? Što se odlaže u smeđi spremnik? Kako ispravno odvajati otpad?

 

Zainteresirani građani, u nastavku dostavljamo pristupne podatke za sudjelovanje na 1. online javnoj tribini o sakupljanju i obradi biootpada u sklopu projekta “Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće”, ref. broj: KK.06.3.1.15.0003.

 

DATUM JAVNE TRIBINE: 03.12.2020. godine (četvrtak)

VRIJEME: 10:00h – 11:00h

 

Javna tribina održat će se putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us/)

 

PRISTUPNI PODACI ZA SUDIONIKE JAVNE TRIBINE PUTEM APLIKACIJE ZOOM

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86217029445?pwd=R1A3L2RqamRKRURFNktGbWp1ZGRBQT09

Meeting ID: 862 1702 9445

Passcode: EWx2Ee

[OBAVIJEST] područni ured za katastar

Obaviještavamo sve naše korisnike, da kao i do sada, za potrebe ishođenja javnih isprava koristite:

1. One-Stop-Shop sustav ( OSS sustav)
https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

2. sustav e-Građani,

putem kojih možete ELEKTRONIČKIM PUTEM PODNJETI ZAHTJEV, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti: KOPIJU KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK I BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA.

Obaviještavamo Vas također da je s datumom 11.11.2020. godine, Državna
geodetska uprava omogućila svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS
sustava a temeljem zahtjeva, preuzimanje i: POTVRDE O KUĆNOM BROJU I
RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.), možete podnjeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici: https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91
Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obavezno s Vašim kontaktima, dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na:

1. SLUŽBENI MAIL PUK ČAKOVEC : puk.cakovec@dgu.hr
2. PUTEM POŠTE NA ADRESU SJEDIŠTA UREDA: Područni ured za
katastar, Čakovec, R.Boškovića 2 ili direktno na adrese ostalih ureda –
OKN Prelog, Glavna 33
3. PUTEM FAXA: 040 391 151; 040 646 883
Ostale upite i informacije, možete dobiti i:
4. NA SLUŽBENE TELEFONE PUK ČAKOVEC: 040 391 150; 040 645 232

Područni ured za katastar Čakovec, u ovim izvanrednim okolnostima, navedenim komunikacijama nastojati će osigurati da građani i ovlaštenici, nesmetano ostvare svoja prava i ispune obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

PROČELNIK PUK Čakovec

Dejan Blažeka

[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi Proračun Općine Sveti Martin na Muri, na prijedlog općinskog načelnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o proračunu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Proračunom i projektima Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcijama za 2022.  i 2023. godinu.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI VEZANI UZ JAVNI POZIV:

 

 

Dan općine Sveti Martin na Muri (11.11.2020)

U ovim izazovnim vremenima, kada živimo novo normalno, obilježavamo Dan općine Sveti Martin na Muri. Protekla godina bila je isprepletena mnogim događajima s kojima su se naše generacije prvi puta susrele. No, bez obzira na objektivne poteškoće, trudili smo se da naš kraj, naša općina, bude barem mrvicu bolja i mrvicu razvijenija. Surađivali smo s mnogim institucijama i pojedincima kako bi zacrtane ciljeve primakli realizaciji ili ih i završili. Ovim putem svima zahvaljujemo na suradnji i potpori.

Od mnogobrojnih projekata izdvajamo započetu izgradnju kanalizacijskog sustava kao jednog od najvažnijih infrastrukturnih investicija. Projekt je opsežan i zahtjevan, te će se nastaviti i u sljedećem razdoblju pri čemu treba naglasiti da su za tu realizaciju potrebna i značajna financijska sredstva. Uz pomoć sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU radilo se i na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi u brježnom dijelu Općine (Kapelščak, Jurovčak, Grkaveščak). Uredila se i proširila cesta, dio pješačke staze te rotor u smjeru Čakovca kao i izgradio regionalni vodovod, a do kraja godine uredit će se i pješačko-biciklistička traka od Žabnika do Hlapičine.

U tijeku je izgradnja druge faze Doma kulture kao jednog od kapitalnih objekata kojima će se omogućiti daljnji društveni, kulturni pa i pedagoški razvoj. Nastavili smo i s daljnjim uređenjem groblja te nabavili hladnjaču. U iščekivanju smo rezultata natječaja kojim ćemo krenuti u daljnje uređenje grobnog krila te pripadajućih sadržaja.

Usprkos negativnim trendovima u turističkom sektoru uzrokovanih pandemijom, radilo se i na daljnjem uređenju javne turističke infrastrukture kroz izgradnju i opremanje nove poučne staze „Svetomartinska Mura“ koja je upravo u ova izazovna vremena bila i jest, pravi mamac za relaksaciju i rekreaciju. Projekt „Skelarske hiže“ dovršen je u drugoj fazi uz pomoć sredstava Ministarstva turizma te je dobivena uporabna dozvola, a slijedi nam daljnje uređenje okolnog prostora te riječne skele.

Radilo se i na mnogim sitnijim nadopunama cestovne signalizacije, nadopuna javne rasvjete te svim onim aktivnostima kojima se pomagalo dječjim vrtićima, osnovnoj školi, stipendistima, učenicima, a poseban naglasak ove godine dan je mjerama pomoći vezanih uz epidemiju COVID-19. Udruge i društva, aktivna su i trude se u okviru novonastalih mogućnosti.

Ovim putem posebice čestitamo i dobitnicima javnih općinskih priznanja: dr. Ivani Babić, spec.ord.obiteljske medicine – za izniman doprinos na području zdravstvene skrbi i odgoja; Stjepanu Horvatu, učitelju glazbene kulture, za izniman doprinos u glazbeno kulturnom djelovanju i izričaju; bistro Jastreb i obitelji Ružman za osobit rezultat u gastronomskoj ponudi i turističkoj promociji Općine Sveti Martin na Muri te ŠRD-u Čikov za osobit doprinos u razvoju ribolovnog sporta, očuvanju okoliša i održivog razvoja u 30 godina od postojanja.  Svojim su radom i zalaganjem svakako iste i zaslužili.

Ispunjeni optimizmom te nadom u mirnije i sigurnije novo razdoblje, želimo svim mještankama i mještanima, svim prijateljima, partnerima, suradnicima, našim mnogobrojnim udrugama i društvima, djelatnicima Općine i ureda Turističke zajednice, političkim i društvenim akterima, te gostima našeg kraja sretan Dan općine – Martinje.


općinski načelnik – Dražen Crnčec

zamjenik općinskog načelnika – Martin Srša

predsjednica Općinskog vijeća – Petra Novinščak

Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga. Javno savjetovanje otvoreno je na stranici:

https://medjimurske-vode.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-u-donosenju-opceg-akta-opci-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga/

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 15.09.2011. s izmjenama i dopunama od 22.09.2014. i 18.07.2019. godine, a objavljeni su na https://medjimurske-vode.hr/pravilnici-i-opci-akti/

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Međimurskih voda, uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 02. prosinca 2020. godine.

 

Pozivamo vas kao i zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ovog općeg akta na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 02.12.2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec.

Što je zeleni otpad?

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje, ostatke ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad koji nastaje na okućnicama, vrtovima i dvorištu.
Osigurajte odvoz vrtnog otpada, lišća i usitnjenog granja već od 6,59 kn/mj ugovaranjem smeđe kante.
Kontaktirajte nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  info@murs-ekom.hr

Preporuke za sprovode i posljednje ispraćaje

Molimo Vas za pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite koje se odnose na izbjegavanje izražavanja sućuti uobičajenim rukovanjem, grljenjem i ostalim fizičkim kontaktima te pridržavanje socijalne distance. Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom organiziranja i provođenja pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni, a donose se radi zaštite obitelji preminule osobe, pogrebnika i ostalih sudionika.

Započinju radovi na izgradnji Doma kulture u Svetom Martinu na Muri

Općina Sveti Martin na Muri provela je javnu nabavu za izgradnju druge faze Doma kulture u centru mjesta. U drugoj fazi planira se izgradnja zgrade do krova. Temeljem javne nabave u 11 mj 2020. trebali bi započeti radovi. 

Vrijednost projekta s PDV-om je cca 2,7 milijuna kuna. Za izvođača radova izabran je RK invest iz Hlapičine.

Skip to content