Digitalna pristupačnost

Na web stranici Općine Sveti Martin na Muri dostupni su resursi za osobe s invaliditetom i informacije o tome kako sadržaj učiniti svima pristupačnim.


Izjava o pristupačnosti

Općina Sveti Martin na Muri nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.). Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice.

Status usklađenosti
Mrežna lokacija opcina.svetimartin.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

• Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

• Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. U tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter. Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.

Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta, no moguća je promjena veličine fonta unutar internetskog preglednika.
Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta.
Dio poveznica prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama.
Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.
Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.

• Stabilnost

U pojedinim Internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti
Općina Sveti Martin na Muri će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 1. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samo procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti provele su osobe koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android Chrome.