DODJELA CERTIFIKATA ISO 14001

21.04.2023.

Murs-ekom u svoju viziju utkao je usmjerenje na kontinuirano pružanje komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja. Predstavnica certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia Tanja Blašković Rabar  komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. uručila je uz postojeći certifikat ISO 9001 i certifikat ISO 14001.

Norma ISO 14001:2015 postavlja zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem, a podrazumjeva planiranje, uspostavu, primjenu i nadzor sustava upravljanja okolišem. Smisao uvođenja sustava upravljanja okolišem prvenstveno se odnosi na stvarnu kontrolu i smanjenje utjecaja koje aktivnosti, proizvodi i usluge mogu imati na okoliš. Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava između ostaloga smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš, brzi odaziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija te smanjenje troškova za organizaciju.

 

Vaš Murs-ekom