Odluka o izmjenama o imenovanju članova uprave groblja