ODLUKA o prijenosu uvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole Miroslav Magdalenić u Čakovcu

ODLUKA o prijenosu uvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole Miroslav Magdalenić u Čakovcu

Attachments

Skip to content