Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja u uredskom poslovanju

Skip to content