ELEMENTARNA NEPOGODA – Prijava štete od suše

30.08.2022.

POZIV ZA PRIJAVU NASTALE ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠA u razdoblju od 15. lipnja do 15. kolovoza 2022. godine

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na NA PODRUČJU OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI na katastarskim općinama Sveti Martin na Muri i Gradiščak da u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode, odnosno do 09. RUJNA 2022. godine – petak (dan proglašenja elementarne nepogode je 30.08.2022.) dostave prijavu štete na e-mail: opcina.svmartin@gmail.com

ili u ured općine radnim danom od 8,00 do 14,00 h na Obrascu PN nastalu zbog suše u razdoblju od druge polovice lipnja do druge polovice kolovoza 2022. godine, čija je posljedica nastale štete na ratarskim kulturama i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, voćnjacima i vinogradima.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenim internetskim stanicama općine www.opcina.svetimartin.hr ili u uredu općine.

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/868-609 u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati).

U prijavi (Obrazac PN) potrebno je obavezno upisati ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Martin na Muri


 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: