Izvještaj načelnika o aktivnostima do 22.02.2022.

25.02.2022.

1.) Izvršen tehnički pregled svih plovila na rijeci Muri-mlin, skela u Žabniku i u Sv.Martinu na Muri—utvrđeni nedostatci koji su u tijeku otklanjanja

2.) Izbetonirana postolja i postavljeni solarni kandelaberi u Jurovčaku i Toplicama Sveti Martin, sveukupno 10 komada solarnih kandalabera

3.) Izbetonirana pristupna rampa za invalide kod Doma kulture te izgrađeno vodovodno mjerno okno i priključak vode za Dom kulture te saniran prostor uz prilaz na župni dvor

4.) Izvršena primopredaja dokumentacije o završetku radova na Domu kulture II. faza

5.) Postavljeni koševi za smeće uz groblje

6.) Raspisana javna nabava kante za otpad 1612 komada plave i žute (rok prijave do 4.3.2022.)

7.) Raspisan javni poziv za dostavu prijava za financiranje programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu-udruge

8.) Održan sastanak s Udrugama s područja naše Općine

9.) Ishođena građevinska dozvola za cestu Gradiščak – Grkaveščak – Repeki

10.) Izdana narudžbenica za izradu glavnog projekta prometnica s oborinskom odvodnjom i rasvjetom zone prema DPU Murska ulica –Sv. Martin na Muri ukupne duljine 715m-NORDING ( 59.500,00 kn s PDV)

10.) Izdana narudžbenica za izradu 5 komada vratiju na groblju 59.375,00 kn s PDV-om

11.) Sanirani jarci uz cestu u Kapelščaku

12.) U radnom posjetu Općini direktor Elektre Čakovec g. Ivković u vezi rekonstrukcije niskonaponske mreže te izgradnje trafostanice u Murskoj ulici

13.) Izvršena primo predaja dokumentacije reprojektiranja školske sportske dvorane-spremna za podnošenje zahtjeva za izmjene i dopune građevinske dozvole

14.) Radni posjet Ministarstvu znanosti i obrazovanja – ministar Radovan Fuchs i tajnik ministarstva g. Mamić — nadogradnja Osnovne škole i školske sportske dvorane

15.) U tijeku je prijava za sufinanciranje ceste uz groblje na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije

16.) U tijeku je prijava za financiranje projektne dokumentacije za biciklističke staze na području od retencije kod  Toplica Sveti Martin prema centru Sv Martina na Muri te uz rijeku Muru prema Lapšini i prema mlinu u Žabniku

17.) U tijeku je prijava na Središnji državni ured za demografiju i mlade – vrtići