[IZVJEŠTAJI]o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

20.12.2021.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:

Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu