JAVNA RASPRAVA Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu V. ID PPUO Sveti Martin na Muri.
9. listopada 2019.
[POZIV] na izložbu starih i novijih sorti jabuka
17. listopada 2019.
Prikaži sve novosti

JAVNA RASPRAVA Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu Prijedlog plana). Javni uvid o Prijedlogu plana trajati će 8 dana, od 14. listopada do 21. listopada 2019. godine. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 16. listopada (srijeda) 2019. godine u 10:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda Općine).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Poziva se javnost – sudionici u ponovnoj javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 21. listopada 2019. na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri)

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Načelnik Općine:
Dražen Crnčec


DOKUMENTI:

Isplate iz proračuna
Skip to content