JAVNA RASPRAVA – V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin

04.09.2023.

Nositelj izrade Općina Sveti Martin na Muri temeljem članka 96.  Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19, 67/23) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin

(u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

 

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 14 dana,

od 11. rujna do 24. rujna 2023. godine


Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 14. rujna (četvrtak) 2023. godine  u  14:00 sati ,  u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat).

 

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri), od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Štrigova (Štrigova 31) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/, Općine Štrigova https://opcinastrigova.hr/ i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije https://zavod.hr/.

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlagan

ju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 24. rujna 2023. godine na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili na službeni e-mail opcina.svmartin@gmail.com

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša