JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Općine

14.03.2019.

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude: poslovni prostor u društvenom domu LAPŠINA, površine 30 m2 s pripadajućom opremom i parkiralištem u naselju Lapšina
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine, a po isteku istog vremena može se produžiti
Početna cijena mjesečne zakupnine je 26,00 kuna/m2, odnosno 780,00 kn
Namjena/djelatnost – zanatsko-uslužna djelatnost (frizerska djelatnost)
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ: