[JAVNI NATJEČAJ] za davanje u zakup poslovnog prostora

18.03.2022.

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
J A V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...