JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja groblja i objekata na groblju

17.08.2018.

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti Održavanja groblja i objekata na groblju na području Općine Sveti Martin na Muri za period 2018-2022. godinu.

Predmet ovog natječaja je održavanje groblja i objekata na groblju na području Općine Sveti Martin na Muri za period 2018. – 2022. godina temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sprovoda pokojnika i ukop pokojnika.

Natječajna dokumentacija sa troškovnikom se može preuzeti u uredu Općine Sveti Martin na Muri svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati ili na internetskoj stanici: opcina.svetimartin.hr


DOKUMENTI UZ NATJEČAJ: