[JAVNI POZIV] FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA 2020.

16.01.2020.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu, sukladno:

– Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);

– Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2020.,

– Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu
U 2020. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost poziva je 363.500,00 kuna.


DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE :