JAVNI POZIV – financiranje projekata javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri 2019.

Dan žena 2019.
4. ožujka 2019.
Galerija slika [ Dan žena 2019 ]
14. ožujka 2019.
Prikaži sve novosti

JAVNI POZIV – financiranje projekata javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri 2019.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu, sukladno:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 08. 04. (travanj)  2019. godine do 15;00 sati. Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri. Sve informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: opcina.svmartin@gmail.com ili na broj telefona 040/868-609, kontakt osoba Vlatka Županec.

– Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);
– Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2019.,
– Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu

U 2019. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva. Ukupno planirana vrijednost poziva je 329.150,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj i demokratizacija društva, razvoj turizma.

U povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i  za ocjenjivanje prijava imenuju se:

  1. Petra Novinščak,
  2. Ivica Kutnjak,
  3. Valerija Novak .

Dokumenti, obrasci:
 

Isplate iz proračuna
Skip to content