Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima 1. godine studija s područja općine Sveti Martin na Muri

01.12.2023.

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 05/21), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 01.12.2023. godine raspisuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima 1. godine studija s područja općine SVETI MARTIN NA MURI ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 200,00 EUR (1.506,90 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 za 1 eur), a dodjeljuje se svim redovnim studentima 1. godine studija s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2023./2024. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod jednakim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  1. Ispisane i vlastoručno potpisane prijave
  2. Original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2023./2024. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani
  3. Preslika važeće osobne iskaznice
  4. Preslika važećeg žiroračuna na koji će se isplatiti potpora

Prijavom na Javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Sveti Martin na Muri daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka, a u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.

III.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf.formatu na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr

Zahtjevi se podnose do 15.12.2023. do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri s naznakom: „Jednokratna potpora-studenti“.

Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.

IV.

Ovaj poziv s Prijavnicom i Popis studenata koji će ostvariti pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri.

 


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI


KLASA: 402-08/23-01/1

URBROJ: 2109-17-02-23-1

Sveti Martin na Muri, 01.12.2023.

Općinski načelnik

Martin Srša