[JAVNI POZIV] za dostavu prijava za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu

28.01.2022.

JAVNI POZIV korisnicima proračuna Općine Sveti Martin na Muri za dostavu prijava za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu, sukladno:

  • Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
    (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);
  • Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2022.,
  • Godišnjem planu javnih natječaja, poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2022. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022.
    U 2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 366.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 70.000,00 kuna.


DOKUMENTI VEZANI UZ JAVNI POZIV:

 

 

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...