[JAVNI POZIV] ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA 2021. GODINU

22.02.2021.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu, sukladno:

  • Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri

(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);

  • Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2021.,
  • Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

U 2021. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj

Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost poziva je 366.150,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj turizma.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 22.03. (ožujak) 2021. godine do 14,00 sati.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Sveti Martin na Muri
Jedinstveni upravni odjel
Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri

ili skeniranu (potpisanu i ovjerenu) prijavnicu na e-mail adresu: opcina.svmartin@gmail.com


DOKUMENTACIJA UZ JAVNI POZIV: