JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu
2. prosinca 2020.
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa
11. prosinca 2020.
Prikaži sve novosti

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu

Člankom 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pripremljen je Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u Službenom glasniku Međimurske županije.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu da se odazovu.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga: Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja. Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

Pročelnica JUO

Vlatka Županec


DOKUMENTI:


Isplate iz proračuna
Skip to content