Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije, koju je donio Stožer CZ RH
6. studenoga 2020.
Dan općine Sveti Martin na Muri (11.11.2020)
11. studenoga 2020.
Prikaži sve novosti

Javni poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u donošenju općeg akta – OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, namjeravaju uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga. Javno savjetovanje otvoreno je na stranici:

https://medjimurske-vode.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-u-donosenju-opceg-akta-opci-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga/

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 15.09.2011. s izmjenama i dopunama od 22.09.2014. i 18.07.2019. godine, a objavljeni su na https://medjimurske-vode.hr/pravilnici-i-opci-akti/

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Međimurskih voda, uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 02. prosinca 2020. godine.

 

Pozivamo vas kao i zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ovog općeg akta na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 02.12.2020. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu voda@medjimurske-vode.hr ili na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec.

Isplate iz proračuna
Skip to content