[NATJEČAJ] Javni natječaj za prijam u službu

06.04.2018.

Javni natječaj za prijam u službu u jedinstvenom upravnom odjelu Općine sveti Martin na Muri. Sadržaj natječaja te opći uvjeti nalaze se u privitku ovog članka u PDF obliku.

  1. Javni natječaj za prijam u službu-komunalni radnik
  2. Javni natječaj za prijam u službu-referent za knjigovodstvo i računovodstvo
  3. Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu za referenta za knjigovodstvo i računovodstvo-1
  4. Upute i obavijesti kandidatima za prijem u službu za komunalnog radnika

Sveti Martin na Muri, 06.04.2018.


OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Dodano dana: 24.04.2018.

Na temelju članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.), Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri na neodređeno vrijeme koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 32/2018 od 06. travnja 2018. godine i internetskim stranicama Općine Sveti Martin na Muri, dana 24. travnja 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA O NEISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Obavještavaju se kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja da su im dana 24. TRAVNJA 2018. godine poslane obavijesti o neispunjavanju uvjeta
natječaja za sva ili pojedina radna mjesta.

Podaci o provoditelju natječaja za prijam službenika i namještenika:
Općina Sveti Martin na Muri, Jedinstveni upravni odjel, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti
Martin na Muri

Naziv javnog natječaja: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri za radno mjesto:

– Referent za knjigovodstvo i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica,
– Komunalni radnik – 1 izvršitelj/ica.

Datum i mjesto objave, klasa: sukladno čl. 17. Zakona javni natječaji su objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 32/2018 od 06.04.2018. godine i na internetskim stranicama Općine Sveti Martin na Muri – KLASA: 112-01/18-01/03, URBROJ: 2109-17/18-01/02 od 03.04.2018. godine). Rok za podnošenje prijava je bio 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno 16.04.2018. godine.

Pozivi za testiranje za kandidate koji udovoljavaju uvjetima natječaja bit će poslani u narednim danima.