Nova autobusna nadstrešnica u Toplicama Sveti Martin

16.12.2023.

Toplice Sveti Martin dobile su novu autobusnu nadstrešnicu sa sjedalicama i košom za smeće, a uz nju i novu oglasnu ploču.

Općina Sveti Martin na Muri je i ovu nadstrešnicu ukrasila prekrasnim općinskim motivom – mlinom na rijeci Muri, a fotografiju je velikodušno ustupio Ivica Kutnjak kojemu se od srca zahvaljujemo.

Prema riječima općinskog načelnika Martina Srše postavit će se još autobusnih nadstrešnica tamo gdje je to potrebno i moguće postaviti i svaka od njih bit će, kao i sve dosadašnje, ukrašene jedinstvenim općinskim motivom prekrasnog krajolika.