Novosti iz općine

Sveti Martin na Muri: Prvomajski grah najbolji je grah!

U Svetom Martinu na Muri tradicija je važna i svi rado sudjeluju u njezinu održavanju. Sastavni joj je dio i proslava Prvog maja uz odličan besplatni grah čiji se miris toga dana širi ulicama cijele općine.

Turistička zajednica Sveti Martin na Muri, Općina Sveti Martin i Udruga branitelja i ove godine 1. svibnja pripremaju druženje uz tradicionalno prvomajsko jelo – grah. Dođite u 11 sati k Domu branitelja u Svetom Martinu na Muri, ponesite dobru volju i uživajte u druženju uz prvomajske delicije i u dobrom društvu.

Praznik rada iskoristite za opuštenost na svetomartinski način, pa prije ili nakon proslave prošetajte uz Muru i Mlinarsku hižu ili nekim drugim zelenim putovima najsjevernije hrvatske općine. Vidimo se!

O G L A S o biračkim mjestima koja su određena za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

O G L A S o biračkim mjestima koja su određena za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji – 5. 05. 2019. godine, i to:

– za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika ruske i srpske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji,
– za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
– za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće,
– za članove vijeća romske nacionalne manjine u općinama Kotoriba, Nedelišće, Mala Subotica, Orehovica, Podturen i Pribislavec

 

BIMEP 2019.

Akcija Biciklima po međimurskih putevima 2019. godine održat će se 22. travnja s početkom u 9 sati. Pozivamo sve da se pridruže akciji vožnjom bicikla ili podrškom biciklistima!

Dežurstva općinsko izborno povjerenstvo

DEŽURSTVO u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri:
svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati

(4. i 5. travnja, 8.-12. travnja i 15. travnja)
VLATKA ŽUPANEC, mob. 0992164665

u maloj vijećnici Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 9, Sveti Martin na Muri:
– u subotu 6.4.2019. godine od 10,00 do 14,00 sati,

JELENA HALUGA-NOVAK, mob. 098627731
– u nedjelju 7.4.2019. godine od 10,00 do 14,00 sati,

MARIJAN MARDETKO, mob. 098558931
– u subotu 13.4.2019. godine od 9,00 do 20,00 sati,

MATEJA ROŽMAN MURKOVIĆ, mob. 0998099366
– u nedjelju 14.4.2019. godine od 9,00 do 20,00 sati,

LIDIJA VADAS, mob. 0951995756
– u ponedjeljak 15.4.2019. godine od 19,00 do 24,00 sati

SVI ČLANOVI POVJERENSTVA
U Svetom Martinu na Muri dana 2. travnja 2019.

PREDSJEDNICA
Jelena Haluga-Novak, dipl.iur., v.r.

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2019. godinu

Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2019. godinu. Radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku predaju se najkasnije do 1. lipnja 2019. Uz radove se predaje i obrazac za prijavu na natječaj. Svi natjecatelji moraju zadovoljiti propisane uvjete. Nagrade Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:  jedna redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto jedna studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto. Kriteriji Na natječaj se mogu prijaviti teorijski, empirijski i policy usmjereni članci u području ekonomike javnog sektora. To mogu biti članci u kojima se analizira uloga i funkcioniranje javnog sektora na makroekonomskim, sektorskim i mikroekonomskim razinama, kako u razvijenim tako i u tržištima u nastajanju, posebice radovi koji nude nova razmatranja, ocjene, sudove i spoznaje. Kvalitete koje se traže su analitička strogost i kreativnost, kao i originalnost i tehnička izvedba. U obzir će se uzimati samo originalni, neobjavljivani radovi.

Za redovnu nagradu uzimat će se u obzir dob natjecatelja, tako da će mlađi natjecatelji dobivati dodatne bodove. Natječaj je javan, a radovi se predaju pod zaporkom.

Rezultati Zaklada će o rezultatima obavijestiti dobitnike nagrade i javnost do 30. rujna 2019. Dodjela nagrada održat će se u prvoj polovici prosinca.


DOKUMENTI

Hanzekovic natjecaj + prospekt 2019

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora Općine

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10 /14), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, kako slijedi:

Predmet ponude: poslovni prostor u društvenom domu LAPŠINA, površine 30 m2 s pripadajućom opremom i parkiralištem u naselju Lapšina
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine, a po isteku istog vremena može se produžiti
Početna cijena mjesečne zakupnine je 26,00 kuna/m2, odnosno 780,00 kn
Namjena/djelatnost – zanatsko-uslužna djelatnost (frizerska djelatnost)
Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

DOKUMENTACIJA UZ NATJEČAJ:

Galerija slika [ Dan žena 2019 ]

I ove godine UDVDR-a, OŠ Sveti Martin na Muri, HKUU te Općina i TZ Sveti Martin na Muri organizirali su tradicionalni Dan žena. Za sve pripadnice ženskog spola organiziran je kulturno-umjetnički program, slike sa ovogodišnjeg događaja donosimo u nastavku.

JAVNI POZIV – financiranje projekata javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri 2019.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu, sukladno:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 08. 04. (travanj)  2019. godine do 15;00 sati. Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri. Sve informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: opcina.svmartin@gmail.com ili na broj telefona 040/868-609, kontakt osoba Vlatka Županec.

– Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri
(Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016);
– Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2019.,
– Godišnjim planom javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu

U 2019. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva. Ukupno planirana vrijednost poziva je 329.150,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj i demokratizacija društva, razvoj turizma.

U povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i  za ocjenjivanje prijava imenuju se:

  1. Petra Novinščak,
  2. Ivica Kutnjak,
  3. Valerija Novak .

Dokumenti, obrasci: