OBAVIJEST – Javna rasprava o prijedlogu urbanističkih planova uređenja

18.07.2023.

Temeljem odredbe članka 94. i članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke načelnika Općine Sveti Martin na Muri

 

OBAVIJEST O održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkih planova uređenja:


1/  II. izmjene i dopune UPU „CENTRA“ SVETOG MARTINA NA MURI

2/  II. izmjene i dopune UPU „GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI – II. DIO“

 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkih planova uređenja: II. izmjene i dopune UPU „CENTRA” SVETOG MARTINA NA MURI i II. izmjene i dopune UPU „GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI – II. DIO“ započinje dana 24.07.2023. godine i traje do 02.08.2023. godine, a može se u navedenom terminu  izvršiti u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati, te na web stranicama (https://www.svetimartin.hr/) Općine Sveti Martin na Muri.

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru navedenih Urbanističkih planova uređenja održat će se 28.07.2023. godine (petak) u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7) s početkom u 10,00 h za II. izmjene i dopune UPU „CENTRA” SVETOG MARTINA NA MURI i u 10.30 h za II. izmjene i dopune UPU „GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI – II. DIO“.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi u kojoj:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tijekom trajanja javnog uvida

– mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima

– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tokom  javnog izlaganja

– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 02.08.2023.godine na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Jedinstveni upravni odjel, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, s naznakom “prilog javnoj raspravi“ (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani sa podacima pošilatelja ime i prezime i adresa neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi).

  1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili  dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan.

Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 02.08.2023.godine.

 

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkih planova uređenja: II. izmjene i dopune UPU „CENTRA” SVETOG MARTINA NA MURI i II. izmjene i dopune UPU „GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI – II. DIO“.

 


OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša