OBAVIJEST O POČETKU DOSTAVE ZAPISNIKA MJEŠTANIMA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI ZA IZRADU NOVIH RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI

02.11.2023.

Općina Sveti Martin na Muri ovim putem obavještava svoje mještane da počinje dostava zapisnika za izradu novih rješenja o komunalnoj naknadi s ciljem da se naplata naknade temelji na načelima transparentnosti, pravednosti i stvarnog stanja na izgrađenom području Općine.

Nakon podataka prikupljenih evidencijom nekretnina koja je provedena snimanjem iz zraka i geodetskim izmjerama na terenu, Općina Sveti Martin na Muri je izradila prijedloge novih Zapisnika koji bi trebali revidirati određeni broj rješenja o obvezi naplate komunalne naknade.

Dostava zapisnika mještanima nužno ne znači i poskupljenje komunalne naknade, već je cilj uskladiti iznose komunalne naknade sa stvarnim stanjem objekata (površina i namjena) na području Općine. Sukladno tome, zapisnici će biti poslani samo onim mještanima za koje je utvrđena promjena površine podložne naplati komunalne naknade sukladno članku 94. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18110/1832/20).

Općina Sveti Martin na Muri smatra da će se na ovaj način uspješno primijeniti jednaka pravila naplate komunalne naknade za sve mještane.

Upravo iz tog razloga, Općina poziva mještane koji će dobiti zapisnike za izradu novih rješenja o komunalnoj naknadi da provjere sve podatke navedene u zapisnicima i da, prema potrebi, popune zapisnik dodatnim podacima i ovjere ga svojim potpisom. Zapisniku je poželjno priložiti dokumentaciju koja potvrđuje izjavu građana u zapisniku (npr. skica, izmjere, fotografija…).

Popunjeni zapisnik mještani mogu u roku od 15 dana od primitka poslati poštom na adresu Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, osobno dostaviti na navedenu adresu ili poslati putem elektronske pošte (skenirani dokument s potpisom) na e-mail adresu: financije@svetimartin.hr.

Za one mještane koji u roku od 15 dana ne dostave popunjen zapisnik, Općina Sveti Martin na Muri smatrat će da je obveznik komunalne naknade prihvatio podatke navedene u zapisniku  na temelju kojeg će zatim biti izrađeno novo rješenje o komunalnoj naknadi.

Također, s ciljem što pravednijeg utvrđivanja sustava naplate komunalne naknade, Općina Sveti Martin na Muri omogućila je mještanima da odgovore na sve dodatne upite vezane u zapisnike mogu dobiti i pozivom na broj telefona 040/868-231.“