OBAVIJEST – početak radova na optičkom Internetu

28.09.2022.

Obavještavamo Vas da započinjemo sa izvođenjem radova na izgradnji nove svjetlovodne pristupne mreže temeljem Ugovora o projektiranju i građenju pasivnog djela FTTH mreža na području ,,bijelih” adresa općine Sveti Martin na Muri u naselju Gradiščak.

Predviđeni period trajanja radova: 26.09.2022. do 31.12.2022. godine.


Predviđeni radovi koji se izvode na području naselja Gradiščak su:

• Postavljanje kablova na postojeće stupove HEP-a, Hrvatskog Telekoma d.d. i ugradnja novih stupova za koje je prethodno tražena i dobivena suglasnost grada
• Uvlačenje kablova u postojeću kabelsku kanalizaciju Hrvatskog Telekoma d.d.
• lzvođenje prekopa u svrhu otklanjanja neprohodnosti postojeće kabelske kanalizacije i povezivanja zračne i podzemne mreže – za te radove biti će tražena suglasnost grada kada dođu u fazu realizacije


 

Podaci o sudionicima u izvođenju:

Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d. (HT), Radnička 21, 10000 Zagreb
lzvođač radova: Zajednica ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45 i Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb


Ugovorni izvođač radova: Elektron d.o.o.