[OBAVIJEST] završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i sustav vodoopskrbe

26.11.2019.

Zamoljeni od strane Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, obavještavamo kako su uputili završni poziv za sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje te sustav javne vodoopskrbe. Bez izrade skice priključka i sklopljenog ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje, besplatni priključak neće se izvoditi paralelno s izgradnjom ulične kanalizacijske mreže, a nakon izgradnje ulične kanalizacijske mreže, kanalizacijski priključak morati ćete plaćati prema stvarnim troškovima izvedbe priključka.

Navedeno se odnosi i na nenastanjene objekte, gradilišta, poslovne objekte i sl.  Ovo je i jedinstvena prilika za vas kao vlasnika nekretnine da izvršite priključenje na vodoopskrbni sustav istovremeno uz priključenje na odvodni sustav. Također, ovo je vrijeme kada se doprinosi uređenosti naselja, jer će se po završetku svih radova u potpunosti urediti ceste, pješačke staze i okoliš uz ceste, te nakon potpunog uređenja naselja, neće biti dozvoljeni ponovni zahvati za priključke što zahtijeva rezanje asfalta i prekopavanje cesta.

Za sklapanje ugovora o priključenju javite se u Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, prizemlje – Odnosi s korisnicima.

Zahtjev za priključenje na vodoopskrbni/odvodni sustav nalazi se i na web stranici: http://medjimurske-vode.hr/zahtjevi-i-obrasci/ Potpisan i skeniran zahtjev za priključenje može se dostaviti poštom, osobnom dostavom ili na email: korisnik@medjimurske-vode.hr

Za slučaj dodatnih upita javite se na tel: 040/373-700 ili korisnik @medjimurske-vode.hr.