[OBILAZNI PRAVCI] povodom zatvaranja javne ceste ŽC 2003 od 18.07.2022.-21.07.2022.

13.07.2022.

U nastavku donosimo obilazne pravce povodom privremenog zatvaranja javne ceste ŽC 2003 od 18.07.2022.-21.07.2022.

Svi obilazni pravci biti će uređeni za potrebe prometa do 17.7.2022.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije na temelju članka 60. ,,Zakona o cestama” (NN 8411-L,22/13,5411.3,1.48/1.3,921L4,1.1.0/1.9iL44/2tl članka 4.,,Pravilnika o opravdanim slučajevima i
postupku zatvaranja javne ceste” (NN 119/07) donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju javne ceste ZC 2003 u centru Svetog Martina na Muri, radi radova na
izgradnji kružnog raskrižja na ŽUC 2OO3 i ŽUC 2245 (uklanjanje betonske konstrukcije), na spoju Glavne i Dunajske ulice.

 

Javna cesta se zatvara u periodu od 18.07.2022. godine do 21.07.2022. godine.

Odluka o zatvaranju ceste ZC2003

 

OBILAZNI PRAVCI POVODOM ZATVARANJA CESTE