Obnovljeno kolo na mlinu

15.03.2024.

Općina Sveti Martin na Muri na svom području ima tri ploveća objekta na rijeci Muri i to skelu u Svetom Martinu na Muri te skelu i mlin u Žabniku. I skele i mlin su kulturna baština i identitet naše općine koji nas podsjećaju na način života naših predaka te Općina i Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri kontinuirano vode brigu o toj baštini.

Prošle godine imali smo dvije poplave, od kojih je ona u kolovozu bila rekordna, a koje su prouzročile velike štete na tim objektima.

Nastale štete sanirane su u najkraće moguće vrijeme, a ovih dana obnovljeno je i mlinsko kolo koje je bilo dotrajalo pa je općina pristupila „generalki“ kako bi mlin bio u funkciji i u narednim godinama te kako bi mnogobrojni posjetitelji uživali u jedinom očuvanom mlinu na rijeci Muri.

 

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...