JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri

23.11.2022.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području Općine Sveti Martin na Muri

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o gospodarenju otpadom

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine broj 84/21) i članka 35. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 05/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske propisane obveze, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2022. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: nacelnik@svetimartin.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.