ODLUKA – dodjela jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom nadolazećih uskršnjih blagdana

Općini Sveti Martin na Muri za projektnu dokumentaciju 175.069,68 €
21. veljače 2023.
ODLUKA o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
23. veljače 2023.
Prikaži sve novosti

ODLUKA – dodjela jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom nadolazećih uskršnjih blagdana

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 i članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21) načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 22.02.2023. godine donosi:

ODLUKU o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom nadolazećih uskršnjih blagdana

 

Članak 1.

Svim umirovljenicima s područja Općine Sveti Martin na Muri, koji primaju mirovinu u iznosu do 335,00 EUR (odnosno do 2.524,06 KN), dodjeljuje se jednokratna pomoć u bonovima u iznosu od 35,00 EUR (odnosno 263,71 KN).

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 EUR.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke teretit će Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2023. godinu. Program 1006 Socijalna zaštita, Aktivnost A100601 Naknade građanima i kućanstvu, konto 37229.

Članak 3.

Jednokratna pomoć za umirovljenike ostvarit će se na temelju pribavljene  dokumentacije:

  1. Potvrde o visini domaće i inozemne mirovine (zadnji odrezak mirovine)
  2. Potpisane Izjave stranaka da ne ostvaruju druge prihode u ukupnom iznosu većem od 335,00 EUR (odnosno 2.524,06 KN)

 

Članak 4.

 

Zahtjevi se zaprimaju svakog utorka i petka (28.02, 03.03., 07.03., 10.03., 14.03., 17.03., 21.03. i 24.03.2023.) od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Matice umirovljenika Međimurske županije, Podružnica Sveti Martin na Muri na adresi Trg Sv. Martina 9, 40313 Sveti Martin na Muri.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči.

 


KLASA:024-02/23-01/02

URBROJ:2109-17-02-23-01

Sveti Martin na Muri, 22.02.2023.


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša

Isplate iz proračuna
Skip to content