ODLUKA o broju i visini redovnih i jednokratnih stipendija redovnim studentima za 2023./2024. godinu

29.11.2023.

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/21), te Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 14/22), na prijedlog Povjerenstva za stipendije, načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 29. studenog 2023. godine, donosi

ODLUKU o broju i visini redovnih i jednokratnih stipendija redovnim studentima s područja Općine Sveti Martin na Muri za akademsku godinu 2023./2024. godinu

Članak 1.
Sukladno članku 16. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata Općine Sveti Martin na Muri, prema kriterijima i bodovnoj ljestvici sastavljena je bodovna lista studenata s iznosom mjesečne stipendije za dodjelu redovnih stipendija i bodovna lista studenata s visinom jednokratne isplate za dodjelu jednokratnih stipendija.

Članak 2.
Određuje se 27 redovnih stipendija za razdoblje od 10 mjeseci prema mjesečnim iznosima:
70,00 EUR, odnosno 527,42 KN (Čakovec, Varaždin),
80,00 EUR, odnosno 602,76 KN (ostatak Hrvatske),
80,00 EUR, odnosno 602,76 KN (inozemstvo).
Određuje se 1 jednokratna stipendija u iznosu od 200,00 EUR, odnosno 1.506,90 KN po studentu.

Članak 3.
Sredstva se osiguravaju iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2023./2024. godinu.

Članak 4.
Na temelju ove Odluke s korisnikom stipendije sklopiti će se Ugovor o stipendiranju.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici Općine.


KLASA: 604-01/23-01/01
URBROJ: 2109-17-02-23-3
SVETI MARTIN NA MURI, 29. studenog 2023.
OPĆINSKI NAČELNIK
Martin Srša