Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri

13.12.2022.

Temeljem članka 55. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21) i članka 7. Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22), načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 08.12.2022. godine donosi:

Odluku o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom dodjeljuju se poticaji za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Martin na Muri u 2022. godini i to na temelju raspisanog Javnog poziva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina KLASA:370-07/22-01/01, URBROJ: 2109-17-02-22-01 od 03.06.2022. i Prijedloga imenovanog Povjerenstva od 08.12.2022. godine.

 

Članak 2.

 

Poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna za uređenje nekretnine ostvaruju:

  1. Lana Kramar
  2. Goran Novak
  3. Melani Balaž

 

Poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna za rušenje i uklanjanje nekretnine ostvaruju:

  1. Zlatko Goričanec
  2. Martin Perčić

Članak 3.

 

S navedenim korisnicima poticaja iz članka 2. ove Odluke, Općina Sveti Martin na Muri će sklopiti ugovore o dodjeli poticaja kojima će definirati prava i obveze ugovornih strana.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri za provedbu ove Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj web stranici Općine Sveti Martin na Muri.

 


 

KLASA:370-07/22-01/01

URBROJ:2109-17-02-22-9

U Svetom Martinu na Muri, 08.12.2022.

 


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri

Martin Srša