[ODLUKA] o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

POBOLJŠANJE SURADNJE I GRADNJA SUSTAVA PRAVILNOG ZBRINJAVANJA KORISNOG OTPADA SA OSNOVNIM ŠKOLAMA
21. travnja 2023.
[JEDNOSTAVNA NABAVA] Utvrđivanje realnog stanja izgrađenog prostora na području Općine Sveti Martin na Muri
25. travnja 2023.
Prikaži sve novosti

[ODLUKA] o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dana 28. ožujka 2023. izdao je Mišljenje o provedbi postupka ocjene, odnosno strateške procjene, KLASA: 351-03/23-03/10, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02, da se provede postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Plan)

Ovom Odlukom pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš ((u daljnjem tekstu: Ocjena)

Tijelo nadležno za provođenje Ocjene je tijelo nadležno za donošenje plana. Nositelj izrade Plana je jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri.


DOKEMENTI:

Isplate iz proračuna
Skip to content