[ODLUKE] o odabiru najpovoljnijih ponuda i dodjeli ugovora

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova
13. rujna 2021.
Načelnik u posjetu dječjim vrtićima, podijelio bilježnice i crtančice
22. rujna 2021.
Prikaži sve novosti

[ODLUKE] o odabiru najpovoljnijih ponuda i dodjeli ugovora

Temeljem članka 49. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18, 32/20) članka 22. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 22/20), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Sveti Matin na Muri te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-02/21-01/09, URBROJ: 2109-17-01-21-06 od 08. rujna 2021. godine u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti za predmet „Održavanje nerazvrstanih cesta i Održavanje javne odvodnje oborinskih voda“ , Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 15. rujna 2021.,donosi.


Temeljem članka 49. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18, 32/20) članka 22. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 22/20), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Sveti Matin na Muri te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-02/21-01/10, URBROJ: 2109-17-01-21-04 od 08. rujna 2021. godine u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti za predmet „Održavanje javnih zelenih površina“ , Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 15. rujna 2021.,donosi


Temeljem članka 49. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 68/18, 110/18, 32/20) članka 22. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 22/20), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Sveti Matin na Muri te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-02/21-01/11, URBROJ: 2109-17-01-21-05 od 08. rujna 2021. godine u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti za predmet „Održavanje javne rasvjete“, Općinsko vijeće na 3. sjednici održanoj dana 15. rujna 2021.,donosi

 

ODLUKE o odabiru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora o povjeravanju obavljanja:

 

Odluke su donesene na 3. sjednici općinskog vijeća održane dana 15.09.2021.

Isplate iz proračuna
Skip to content