Održan sastanak i prezentacija idejnog projekta – ODVODNOG SUSTAVA TOPLICA SVETI MARTIN

19.04.2023.

Dana 17.04.2023. u Termama sveti Martin prezentiran je idejni projekt Odvodnog sustava Toplica Sveti Martin koji obuhvaća sanitarnu kanalizacijsku mrežu i pripadni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja (UPOV).

Na sastanku su prisustvovali ispred Naručitelja projekta, predstavnik Međimurskih voda Dario Ban, ispred Općine Sveti Martin na Muri načelnik Martin Srša, predstavnik Općine Štrigova Ivica Frlin, predstavnik Hrvatskih voda Josip Juras, ispred  Termi sveti Martin generalna direktorica Nuša Korotaj i  direktor održavanja i sigurnosti Vedran Augustić te ispred projektantske kuće AT Consult d.o.o. glavni projektant Ivor Vlahović sa suradnicama Marijom Knez i Petrom Cesarec.

Na sastanku su, u dogovoru sa svima prisutnima, dogovorene izmjene i dopune prezentiranog rješenja kako bi se maksimalno optimizirala izgradnja te smanjili nepotrebni troškovi. Cijeli Projekt podijeljen je u 4 faze, a obuhvaća  naselja Toplice Sveti Martin i Jurovčak, te dio naselja Gradiščak, Grkaveščak, Prekopa i Železna Gora. Do kraja ovog tjedna svima prisutnima na sastanku/prezentaciji dostaviti će se dopunjeni/korigirani generalni situacijski prikaz cjelokupno planiranog sustava odvodnje na pregled i potvrdu, a radi definiranja konačnog obuhvata i pripreme projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

S obzirom na dopunu projektne dokumentacije te izmjene položaja trasa potrebno je zatražiti dopunu posebnih uvjeta od pojedinih javnopravnih tijela. Svi prisutni konstatirali su da je projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda vrlo složen i izuzetno skup ali u konačnici neophodan zahvat koji osigurava ne samo čišći okoliš, već i mogućnost daljnjeg razvoja turističkih kapaciteta Općine Sveti Martin na Muri i Općine Štrigova.