Odvoz otpada – Murs-Ekom na području općine

Telefon: 040 / 543 314  Web: www.murs-ekom.hr E-mail: info@murs-ekom.hr Adresa: Frankopanska 8 Mursko Središće (dvorište Vatrogasnog doma) Radno vrijeme: PON – PET 8 – 14 h

Kalendar odvoza otpada u općini Sveti Martin na Muri od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

  odvoz kanti papir i plastika metal i tetrapak
kolovoz 13  i  27 6 9
rujan 10  i 24 3 6
listopad 12  i  22 1 4
studeni 5  i 19 12 15
prosinac 3,  17  i  31 10 13
siječanj 2019. 14  i  28 7 10

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

  G.Koncovčak-Grkaveščak-Kapelščak  preko kbr.17 u G.Koncovčaku Toplice Sv.Martin-Jurovčak-Gradiščak preko gostione Jastreb Jurovec-Brezovec kod trgovine KITRO u Jurovcu Lapšina-Bukovje-Čestijanec kod DVD Lapšina
21.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30 10.45 – 12.15 12.30 – 14.00
  Žabnik-Marof-Vrhovljan kod trafostanice na groblju Sveti Martin na Muri kod DVD Sv.Martin    
22.11.2018. 07.15 – 08.45 09.00 – 10.30    

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki neparni mjesec tokom godine: ožujak (III), svibanj (V), srpanj (VII), rujan (IX) i studeni (XI).

Uz glomazni moguća je najava za odvoz ispravne odjeće i obuće u vrećama.

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, odjeće, obuće i tekstila treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti. 

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće sa logotipom po cijeni od 7,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12-18 sati i subotom od 10-16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr


RASPORED ODVOZA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA BKO ZA RAZDOBLJE 01.07.2018 -31.01.2019.

ZA GRAD MURSKO SREDIŠĆE, OPĆINE  SVETI MARTIN NA MURI, SELNICE I VRATIŠINEC.

MJESEC ODVOZ VREĆA
srpanj 4,  11,  18,  25
kolovoz 1,  8,  14,  22,  29
rujan 5,  12,  19,  26
listopad 3,  10,  17,  24,  31
studeni 7,  14,  21,  28
prosinac 5,  12,  19,  27
siječanj 2019. 2,  9,  16,  23,  30

NAPOMENA:

Vreće za biootpad (BKO)  zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO.

Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu).

Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.


 Spisak kontejnera za staklo na području općine Sveti Martin na Muri

  1. Sv Martin na Muri, Trg Sv. Martina
  2. Trg Sv. Martina kod METSS-a
  3. Dunajska, kod NK Polet
  4. Gradiščak – centar
  5. Vučkovec – gostiona Jastreb
  6. Jurovec – Megacentar
  7. Žabnik, Žabnička 16
  8. Gradiščak 2

Skip to content