Predsjednik općinskog vijeća općine Sveti Martin na Muri

gosp. Ivica Kutnjak – kandidacijska lista grupe birača

Vijeće općine Sveti Martin na Muri

IVANKA PUKLAVEC – kandidacijska lista grupe birača
VALERIJA NOVAK – kandidacijska lista grupe birača
ZVONKO STOJKO – kandidacijska lista grupe birača
VALENTINA BOGDAN – kandidacijska lista grupe birača

PETRA NOVINŠČAK – SDP,HSU, Reformisti
NEVEN ZADRAVEC – SDP,HSU, Reformisti
DRAGICA ŽIVČEC – SDP,HSU, Reformisti
JURAJ RAŠPERGER – SDP,HSU, Reformisti

MIHAEL KARLOVČEC – kandidacijska lista grupe birača
JAN KOČILA – kandidacijska lista grupe birača
IVANA KRAJAČIĆ– kandidacijska lista grupe birača

DAMIR SRŠA – HDZ

Savjet mladih

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveti Martin na Muri.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetima mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života.

Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine.