Općinsko vijeće općine saziv 2021.- 2025.

Vijeće općine Sveti Martin na Muri
IVANKA PUKLAVEC – kandidacijska lista grupe birača
TATJANA HAŽIĆ – kandidacijska lista grupe birača
ZVONKO STOJKO – kandidacijska lista grupe birača
VALENTINA BOGDAN – kandidacijska lista grupe birača
PETRA NOVINŠČAK – SDP,HSU, Reformisti
NEVEN ZADRAVEC – SDP,HSU, Reformisti
DRAGICA ŽIVČEC – SDP,HSU, Reformisti
JURAJ RAŠPERGER – SDP,HSU, Reformisti
MIHAEL KARLOVČEC – kandidacijska lista grupe birača
JAN KOČILA – kandidacijska lista grupe birača
IVANA KRAJAČIĆ– kandidacijska lista grupe birača
KRUNOSLAV COLAR – HDZ
Savjet mladih
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih
savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni
život Općine Sveti Martin na Muri. Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i
zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetima
mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života. Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivica Kutnjak - kandidacijska lista grupe birača
Isplate iz proračuna
Skip to content