Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 141/06), općinski načelnik Općine, donosi ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se g. Martin Srša, općinski načelnik , osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini.

 

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru obvezan je: 1.zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara. 2.poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija. 3.o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnja na prijevaru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 041-01/10-01/36 Ur broj: 2109-17/10-01/01

Sveti Martin na Muri, 28.05.2010.

 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

 

MARTIN SRŠA telefon: 098/935-91-98 fax: 040/868-397

e-mail: nacelnik@svetimartin.hr

Adresa: Gradiščak 1/c, 40 313 Sveti Martin na Muri