Osoba za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 141/06), općinski načelnik Općine, donosi ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se g. Martin Srša, zamjenik općinskog načelnika , osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini.

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru obvezan je: 1.zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara. 2.poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija. 3.o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnja na prijevaru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 041-01/10-01/36 Urbroj: 2109-17/10-01/01

Sveti Martin na Muri, 28. 05. 2010.


OPĆINSKI NAČELNIK : Dražen Crnčec

v.r. Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

MARTIN SRŠA telefon: 098/935-91-98 fax: 040/868-397

e-mail: srsa.martin@gmail.com Adresa: Gradiščak 1/c, 40 313 Sveti Martin na Muri

Skip to content