POČETAK RADOVA – izgradnja kružnog raskrižja na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Svetom Martinu na Muri

07.06.2022.

Obavještavamo Vas kako će se započeti sa pripremnim radovima na gradilištu kružnog raskrižja u Svetom Martinu na Muri.

Sve prema glavnom projektu i izdanim posebnim uvjetima javno pravih tijela:

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Građevina: Izgradnja kružnog raskrižja na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Svetom Martinu na Muri


Oznaka projekta: NI-202/2015-P

Planirani datum početka radova: 08.06.2022.