Poslovni subjekti područje općine

ŽUPA SVETI MARTIN NA MURI
VLČ. MLADEN GORUPIĆ
TRG SVETOG MARTINA 1
TEL: 040/868-133
ured@svetimartin-zupa.hr
www.svetimartin-zupa.hr


SPEC.ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE ( FAMILY MEDICINE PRACTICE) DR. IVANA BABIĆ

Glavna 48, Sveti Martin na Muri
Tel. +385 40 868 200, telefonska sekretarica ( answer machine ) 0-24 h
E-mail: ordinacija.drbabic@gmail.com

RADNO VRIJEME ( WORKING HOURS ):
Neparni datumi ( odd dates ): 13:00 – 19:30 h, kućne posjete 19:30 – 20:30 h
Parni datumi ( even dates ): 07:00 – 13:30 h, kućne posjete 13:30 – 14:30 h


OŠ SVETI MARTIN NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 4
TEL/FAX: 040/868-206
https://www.skola-svetimartin.hr
os-sveti-martin@ck.htnet.hr


ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. SVETLANA DROBNJAK
TRG SVETOG MARTINA 9
TEL: +385 40 868 177
RADNO VRIJEME:
NEPARNI DATUMI: 07:00-13:30
KUĆNE POSJETE: 13:30-14:30
PARNI DATUMI: 13:00-19:30
KUĆNE POSJETE: 19:30-20:30


ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. MIA NESTIĆ
RADNO VRIJEME:
NEPARNI DATUMI: 07:00-14:30
PAUZA: 10:00-10:30
PARNI DATUMI: 13:00-20:30
PAUZA: 16:00-16:30


HRVATSKA POŠTA SVETI MARTIN NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 7
TEL/FAX 040/868-355
RADNO VRIJEME:
PON, SRI, ČET, PET 08:00-14:30
UT 08:00-17:00


LJEKARNA
TRG SVETOG MARTINA 9
TEL: 040/868-733
RADNO VRIJEME:
PON-PET 07:30-15:00
SUB 1 I 3 RADNA 07:30-12:30


CAFFEE BAR I NIGHT CLUB „ARIES“
TRG SVETOG MARTINA 8
TEL. 040/868-274
RADNO VRIJEME:
PON-ČET/NED – 07:00 – 23:00
PET/SUB – 07:00 – 04:00


Ruska Masaža Jelena Oletić, prof.
Tel. 040 868 392
Mob. 091 / 957 8173
email: elenaoletich@gmail.com

profesionalna medicinska masaža
– uklanjanje bolova u leđima
– masaža cijelog tijela
– parcijalna masaža ( masaža nogu,ruku i dlana,vrata,glave,stopala,lica)
depilacija
japansko iscrtavanje obrva
uređivanje i bojanje obrva i trepavica


BISTRO I PIZZERIA „ARKA“
TRG SVETOG MARTINA 8
TEL: 040/868-275, MOB: 098/1812-074
RADNO VRIJEME:
PON-ČET/NED – 08:00 – 22:00
PET-SUB 08:00 – 24:00


CAFFE BAR „MURA“
GLAVNA 24
TEL: 040/868-466
RADNO VRIJEME:
PON-ČET-NED 07:00-23:00
PET-SUB 07:00-24:00

 


IZLETIŠTE GORIČANEC
DUNAJSKA 26
SV.M/M
TEL: 040 / 868-800
RADNO VRIJEME:
PON – NE RADE
UT, SRI, ČET, PET 10:00-20:00
SUB, NED 09:00-20:00


TRGOVINA KRK
TRG SVETOG MARTINA 13
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 07:00-20:00
NED 07:00-12:00


BANKOMAT MEĐIMURSKE BANKE
TRG SVETOG MARTINA 13 (ZGRADA METSSA)


KITRO (PREHRAMBENA TRGOVINA)
ADRESA: VRHOVLJANSKA 2
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 06:30-20:00
NED 07:00-12:00


ORHIDEJA D.O.O. (CVJEĆARA I POGREBNE USLUGE)
ADRESA: VINOGRADSKA 3
TEL: 040/868-219, FAX: 040/868-914, info@orhideja.com.hr
RADNO VRIJEME:
PON-PET 7:30 – 19:00
SUB 07:30-18:00
NED 08:00-10:00


FRIZERSKI SALON I ELEKTROINSTALACIJE
ADRESA: TRG SVETOG MARTINA 8
TEL: 040/868-280
RADNO VRIJEME:
PON-PET 07:30-19:30
SUB 07:00-14:00


FRIZERSKI SALON „GOGA“
ADRESA: ŽABNIK, ŽABNIČKA 16
TEL: 040/868-339
RADNO VRIJEME:
PON/SRI/ČET/PET 12:00-19:00
UT 09:00-15:00
SUB 09:00-13:00


JAKOPIĆ TRAVEL
ŽABNIK, ZRINSKIH 40
TEL: 040/868-239
MOB: 098/460-490 | WEB: www.jakopic-travel.hr


AUTOSANDI D.O.O.
ADRESA: GLAVNA 2
TEL: 040/868-261
RADNO VRIJEME: 07:00-15:00


Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH

Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

 • opću/obiteljsku medicinu
 • zdravstvenu zaštitu predškolske djece
 • zdravstvenu zaštitu žena
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • zdravstvenu njegu u kući bolesnika
 • stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu)
 • higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
 • preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • ljekarništvo
 • hitnu medicinsku pomoć.

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini obuhvaća obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.


Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite:

 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti javno zdravstvo (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (.xls)
 • Popis ugovorenih zdravstvenih njega u RH (.xls)
 • Popis ugovorene laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini zdravstvene zaštite (.xls)
 • Popis ugovorenih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis ugovorenih timova preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u RH (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite u RH (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova javnog zdravstva (.xls)
 • Popis dežurnih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis ugovorenih timova u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova u djelatnosti sanitetskog prijevoza (.xls)
 • Popis ugovorenih timova medicine rada u RH (.xls)

Ugovoreni sadržaji specifične zdravstvene zaštite radnika

 • Popis ugovorenih doktora medicine rada (.xls)

Ugovoreni sadržaji bolničke zdravstvene zaštite za 2017. godinu:

 • Postelje, specijalističke ordinacije, dijagnostičke jedinice mjesta dnevne bolnice 2017. (.xls)

Sadržaji izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prihvaćeni za ugovaranje za 2017. godinu

 • Popis prihvaćenih sadržaja izvanbolničke SKZZ (travanj 2017.) (.xlsx)

Isporučitelji pomagala

 • Isporučitelji pomagala (.xlsx)
Isplate iz proračuna
Skip to content