Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri

Međunarodni susret umirovljenika Sveti Martin na Muri 2019.
27. kolovoza 2019.
Najava konferencije i potpisivanja ugovora
20. rujna 2019.
Prikaži sve novosti

Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu V.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri

Nositelj izrade Općina Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) objavljuje,

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 12 dana,

od 02. rujna do 13. rujna 2019. godine

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 10. rujna (utorak) 2019godine  u  18:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat – iznad ureda općine).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri – ured općine (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

            Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 13. rujna 2019. na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri).

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

Načelnik Općine:
Dražen Crnčec


PRILOZI:


IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin:

SAŽETAK ZA JAVNOST – UPU

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU:

GRAFIČKI DIO:

TEKSTUALNI DIO:

IV. ID UPU TOPLICA SVETI MARTIN – prijedlog plana za javnu raspravu


V. ID PPUO SVETI MARTIN NA MURI – prijedlog plana za javnu raspravu

GRAFIČKI DIO:

TEKSTUALNI DIO:

V. ID PPUO SVETI MARTIN NA MURI – prijedlog plana za javnu raspravu


 

Isplate iz proračuna
Skip to content