Projekt kontrole plodnosti tla – javite se u jedinstveni upravni odjel

03.05.2023.

Molimo sve zainteresirane da se najkasnije do 18. svibnja 2023. godine jave u Jedinstveni upravni odjel ukoliko su zainteresirani za kontrolu plodnosti tla. Općina je dužna Međimurskoj županiji javiti broj uzoraka koje je spremna sufinancirati do 20. svibnja stoga Vas molimo da se pridržavate navedenog roka.

Za provođenje projekta kontrole plodnosti tla i ove je godine u proračunu Međimurske županije osigurano 13.273,00 eura, odnosno za 632 uzoraka, koji će se raspodijeliti na gradove i općine koje iskažu interes za sudjelovanjem. U navedenu cijenu uračunato je uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuka gnojidbe.

Maksimalan broj analiza po jednom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuju Odlukom gradovi i općine koji će sudjelovati u Programu.

Sufinanciranje se provodi kao i ranijih godina, što znači da Međimurska županija i jedinice lokalne samouprave plaćaju, svaka, 40%, a krajnji korisnik 20% od ukupne cijene uzorka.

Cijena jednog uzorka iznosi 52,50 eura (s PDV-om).