Prostorni planovi uređenja općine

PPUO Sveti Martin na Muri
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05.

PPUO Sveti Martin na Muri – I. ID
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05. i 11/07.

PPUO Sveti Martin na Muri – II. ID
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05., 11/07. i 18/10.

PPUO Sveti Martin na Muri – III. ID
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12.

PPUO Sveti Martin na Muri – IV. ID  
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05., 11/07., 18/11., 2/12. i 3/18.

PPUO Sveti Martin na Muri – V. ID
“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 7/05., 11/07., 18/11., 2/12., 3/18. i 20/19.
Odredbe za provedbu – pročišćeni tekst

Isplate iz proračuna
Skip to content