Provedbeni program općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2021.- 2025.

30.12.2021.

Poštovani mještani,

Provedbeni program Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2021. – 2025. je kratkoročni akt strateškog planiranja koji je povezan s mandatnim razdobljem načelnika i proračunom Općine. Provedbeni program definira aktivnosti, mjere, ciljeve i razvojne projekte Općine Sveti Martin na Muri za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Općina Sveti Martin na Muri je u prošlim mandatnim razdobljima krenula strateški i planski razvijati svih 14 naselja koja čine jedinstveni prostor i jedinstvenu cjelinu smještenu između rijeke Mure i pitomih brežuljaka. Planiram nastaviti započeto i u narednom mandatnom razdoblju. Svako od naselja ima svoje potrebe za komunalnom opremljenošću te će se u mom mandatu svakom naselju pristupiti pojedinačno i uredit će se na način da ono bude ugodno za život.

Zacrtani ciljevi mandatnog razdoblja su: dovršetak izgradnje sustava otpadnih voda u devet naselja obuhvaćenih aglomeracijom, sanacija, produljenje i proširenje prometnica gdje god je to potrebno i moguće, pokretanje postupka za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacije u ostatku općine s prioritetom na Gospodarsku zonu te područje s turističkim smještajnim kapacitetima – Toplice sveti Martin. U mojem mandatu završit će se izgradnja Doma kulture u centru Svetog Martina na Muri i izgradnja Društvenog doma u Gornjem Koncovčaku, te će se nadograditi osnovna škola i izgraditi školska sportska dvorana. Unapređenje prometno komunalne infrastrukture uključuje sanaciju ceste u duljini 3 km na potezu Gradiščak – Grkaveščak, projektiranje i formiranje Murske ulice, izgradnju rotora u centru Svetog Martina na Muri i izgradnju pješačko-biciklističke staze Brezovec – Jurovec i u Vrhovljanu do rotora. Također, planirano je produženje vodovodne mreže i izgradnja plinske mreže u novo formiranim ulicama, projektiranje uređenja centra Svetog Martina na Muri, te uvođenje subvencija za rušenje ili obnovu starijih građevina unutar postojećih naselja. Ulaganja u turističku infrastrukturu uključuju projektiranje i izgradnju pješačkih poučnih staza uz lijevu obalu rijeke Mure te od centra Svetog Martina na Muri do retencije kod Železne Gore duljine 6 km, izgradnju dječjih igrališta te vježbališta na otvorenom i drugo.

Svi zacrtani ciljevi i projekti financirat će se u provedbenom razdoblju 2021. – 2025. iz proračuna Općine i drugih nacionalnih i EU izvora financiranja.

Načelnik Općine Sveti Martin na Muri
Martin Srša


PRILOZI: