Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri

MURS-EKOM – NOVA BESPLATNA USLUGA OBJAVE OSMRTNICA
1. listopada 2020.
Poziv i prijava na sajam MESAP JESEN 2020.
6. listopada 2020.
Prikaži sve novosti

Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri

Na temelju članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19.) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije daje

 


O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri“

I.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 14.10.2020. godine do 13.11.2020. godine.

II.

Studija Glavne ocjene biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena i na internetskim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se 04.11.2020. godine (srijeda) u 11.00 sati u službenim prostorijama Općine Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri.* Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata Hrvatske vode ,Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin i izrađivača Studije Geonatura d.o.o. Zagreb koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova Obavijest objaviti će se u dnevnom listu „Večernji list“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Međimurske županije i Općine Sveti Martin na Muri.

 

KLASA: UP/I-612-07/18-03/23

URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-16

Čakovec, 06. listopada 2020.

 

____________________________________________________________________________

*S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Stožera civilne zaštite, eventualne promjene mjesta javnog izlaganja iz točke III. i obavijest o mogućnosti prijave za ograničeni broj sudionika bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Općine (www.opcina.svetimartin.hr)

 

 

 

Isplate iz proračuna
Skip to content